Plans plurianuals
Plans plurianuals
Estratègia conjunta d’implementació progressiva.

Catàleg

X-press Comunicació i Marketing
X-press
Pla de Crisis, Comunicació i Marketing

Tot el que fa (i no fa) el centre és un acte comunicatiu i hauria de proporcionar un missatge clar en referència a la identitat educativa.

"Som així" i "Així fem les coses" són missatges que es poden potenciar i singularitzar en la realitat i al ciberespai, mitjançant l’anàlisi de dades que genera el centre, en les jornades de portes obertes i en la formació a famílies, en la trajectòria dels ex-alumnes i en la bona tasca de docents i equip directiu.

Pla Integral de Comunicació Efectiva (PICE)
Crisis
Crisis

Prevenció, Gestió i Avaluació de Crisis educatives com accidents al centre o in itinere, intoxicacions, abusos, assetjament, problemes sobtats durant excursions o infraccions legals.

Open Doors & Events
Open Doors & Events

Gestió parcial, suport, generació d’idees o servei “claus en mà” de jornades de portes obertes o events institucionals.

Think
Think

Formació a famílies i aprenentatge actiu de la comunitat educativa.

Web
Web

Creació o millora de la pàgina web per a maximitzar l’arribada de missatge i fer més eficaços els processos del centre.

RRSS & Media
RRSS & Media

Establiment d’un pla d’activitat en xarxes socials i mitjans de comunicació.

Alumni
Alumni

Creació i manteniment de comunitat d’ex-alumnes.

School Data
School Data

Analítica de dades educatives per a mesurar l’activitat escolar i el nivell de satisfacció d’alumnes i famílies.

Inclusió educativa
CRI
Inclusió educativa

Les administracions públiques han universalitzat la educació a mitges. La inclusió educativa, per desgràcia, no s’ha generalitzat de manera efectiva a tot arreu.

Singularitats com la dislèxia, les dificultats en la visió, les altes capacitats, el espectre autista, les necessitats especials de mobilitat o la salut mental mereixen l’atenció de tota la comunitat educativa per valors i per l’adequada atenció dels actuals i potencials alumnes de la institució.

Centre Realment Inclusiu (CRI)
Tiflo
Tiflo

Singularitats derivades de la falta total o parcial de visió.

Dislèxia
Dislèxia

Dificultats en l’aprenentatge degut a singularitats en la lectoescriptura.

TEA
TEA

Trastorn de l’Espectre Autista, ASperger i altres singularitats.

Altes Capacitats
Altes Capacitats

Intensitat intel·lectual i emocional per damunt de la mitjana.

Signos
Signes

Singularitats derivades de la falta total o parcial de capacitat en la escolta i/o la parla, i llenguatge de signes relacionat.

Salut Mental
Salut Mental

Benestar emocional i autonomia personal.

Mobile
Mobile

Dificultats motrius mitjanes o severes.