Més potència, més singularitat
Més potència, més singularitat
Assessorament educatiu basat en l’art.

Canvas ™

Canvas és un model teòric ideat per Evidentia, específicament dissenyat per a assessorar a institucions educatives.

Establim processos acordats de diagnòstic, anàlisi d’evidències, implementació progressiva de plans i seguiment d’indicadors en base a les directrius metodològiques que s’utilitzen per a restaurar una obra mestra de la pintura. Amb aquesta metodologia volem incrementar la potència de la singularitat de la institució.

Evidència científica
Evidència científica

Per tal de contextualitzar la nostra oferta de serveis, disposem d’un repositori d’articles científics i informes de les institucions educatives supranacionals de referència.

Coworking
Coworking

Qualsevol transformació es perfila conjuntament amb l’equip directiu del centre. S’acorden tots els elements, els processos i el calendari de la seva implementació.

Personalització efectiva
Personalització efectiva

Estudiem en profunditat l’ideari i l’estil educatiu de la institució, així com els plans estratègics de centre. Les nostres propostes estan adaptades de manera real i pràctica a la vostra identitat.

FRAME
FRAME

Els nostres marcs d’actuació són graduals i plurianuals, seguint el ritme de la institució en funció de les característiques pròpies de cada centre.

360º
360º

Pretenem activar serveis que impactin en tota la comunitat educativa, de manera inter-disciplinar, en benefici d’alumnes, docents, famílies, equips directius i altres col·laboradors del centre.

Yes, we care 24/7
Yes, we care 24/7

Els nostres serveis segueixen el ritme de la institució, proporcionant respostes àgils just a temps. Una part del Pla de Crisis, per exemple, requereix de respostes immediates per la nostra part.

 
Estudi
Estudi
Estudi

Iniciem un diagnòstic detallat de la institució o el centre, realitzant una fotografia a tres nivells: històric, cultural i tècnic. Això inclou l’anàlisi de l’estil educatiu, la estratègia de la institució, l’evidència científica de referència , el nivell de satisfacció d’alumnes i famílies i altres indicadors.

Frame
Frame
Frame

Després, desenvolupem una proposta estructural plurianual que emmarqui les diferents accions que s’aniran activant amb el temps. Això inclou plans en els àmbits de la comunicació, la inclusió i l’Horitzó 2030. D’aquesta manera, proporcionem coherència pedagògica i adequació gradual al mateix temps que iniciem la comunicació de les accions a la resta de la comunitat educativa.

Coworking
Coworking
Coworking

Comença un procés de disseny conjunt del paquet d’intervencions. Això inclou un desplegament controlat d’accions al llarg del temps, primer com a prova pilot i després d’una manera més generalitzada. En aquest moment activem els mecanismes d’avaluació i continua el procés de comunicació a la comunitat.

Pilot
Pilot
Pilot

Executem un pla pilot en aquella unitat d’actuació que hem pactat (centre, etapa, curs o grup d’alumnes). Analitzem els indicadors d’aquest grup de control i actuem en conseqüència, ja sigui redissenyant el test o procedint a la següent fase.

Intervenció
Intervenció
Intervenció

Es procedeix a una intervenció general segons els paràmetres acordats i validats per la prova pilot.

Comunicació
Comunicació
Comunicació

Comuniquem totes les accions desenvolupades a la comunitat educativa, en el context de la proposta estructural i el pla de seguiment i avaluació.

Seguiment
Seguiment
Seguiment

Monitorem periòdicament els indicadors d’avaluació definits prèviament i perfilem els canvis que siguin necessaris, informant de tot plegat a la comunitat educativa.